หน้าแรก

ข่าวสาร

โครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Mediaสำหรับผู้ประกอบการใหม่

STRAWBERRY LOVER

รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

ราชมงคลพระนคร เปิดร้าน @RMUTP

อบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจ (Start up) 2 ต.ค. 2558

โครงการ Train the trainers for Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE วันที่ 25-28 58 ณ.กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา

งานเปิดโลกกิจกรรม 27 ส.ค. 58 ณ. อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2015 วันที่ 20-22 พ.ค. 58 ณ. อิมแพคเมืองทองธานี

ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 23-24 เม.ย. 58

โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ IT Square