ติดต่อเรา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777  ต่อ 6726

FacebookFanpage : RMUTP UBI

Line Add : RMUTP UBI

แผนที่