ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล”

เตรียมพบกับ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล”  🥳🥳🥳

ติวโดยอาจารย์จีรศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์ (อ.น้อย) ผู้เชี่ยวชาญด้าน TA และ CPA
สนใจเข้าร่วมโครงการกดเข้าที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvNYysujK1wwaRuOPdTpSH9srs39nbroYGOsqby1ycAjx0Q/viewform?fbclid=IwAR1V3O4XcqSR3r8IqRUkZfm3brt6OzzziRCBeERIsKu73_IhtfWgO5Y3MoQ

แล้วเจอกันได้ที่งาน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ,วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม และวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วเจอกันนะคะ 😉
📌 สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒