TechBiz Starter โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)

📢 UBI RMUTP ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี

📢 สวทช. โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่/นักวิจัย ที่สนใจจะสร้างธุรกิจหรือขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผู้สนใจที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบและต้องการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม “(TechBiz Starter)” ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การเงิน วางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

🌟พิเศษ!! >> เงินทุนสนับสนุน​มูลค่ากว่า​ 50,000 บาท​ (ในการทำ Pitch Deck พร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ)​

สนใจ ติดต่อ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
📌ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 มีนาคม 2563

“บ่มเพาะ เจาะลึก พบทางออกสู่ความสำเร็จด้วย Business Model ของคุณเอง”
ด่วน!! รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น

 

สแกนคิวอาโค้ดเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร