TechBiz Starter โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)

📢 UBI RMUTP ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี — 📢 สวทช. โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่/นักวิจัย ที่สนใจจะสร้างธุรกิจหรือขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผู้สนใจที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบและต้องการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม “(TechBiz Starter)” ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การเงิน วางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล”

เตรียมพบกับ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล”  🥳🥳🥳 ติวโดยอาจารย์จีรศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์ (อ.น้อย) ผู้เชี่ยวชาญด้าน TA และ CPA สนใจเข้าร่วมโครงการกดเข้าที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvNYysujK1wwaRuOPdTpSH9srs39nbroYGOsqby1ycAjx0Q/viewform?fbclid=IwAR1V3O4XcqSR3r8IqRUkZfm3brt6OzzziRCBeERIsKu73_IhtfWgO5Y3MoQ แล้วเจอกันได้ที่งาน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ,วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม และวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วเจอกันนะคะ 😉 📌 สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 2 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e -Commerce Park

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายรวม 2.1 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Etda ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Continue Reading →

โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce”ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park

 เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.30-16.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Etda ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Continue Reading →

LineAdd ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

สแกรนบาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ตัวอย่างหน้า LineAdd หมายเหตุ : กลุ่มนี้จัดทำเพื่อบอกข่าวสารข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ และยังสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะได้ง่ายขึ้น

Pagefacebook UBI

FacebookFanpage:  RMUTP UBI ลิงค์  https://www.facebook.com/RMUTP-UBI-2328481667403846/?modal=admin_todo_tour หมายเหตุ : กลุ่มนี้จัดทำเพื่อบอกข่าวสารข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ และยังสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะได้ง่ายขึ้น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce”ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park หลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2562 และหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร Continue Reading →

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้ประกอบการ (Start up) ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผลิตภัณฑ์ผ้าและเยื่อกระดาษจากผักตบชวา ตรา เพ็ญชวา (๒) ดร.ธนภพ โสตรโยม ผลิตภัณฑ์อาหาว่างสุนัขและแมว ตรา ถุงทอง (๓) คุณจินดาพร ช่วยดร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและแหวนรุ่น Continue Reading →

โครงการ”หัวใจสีเขียว”

เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน ๒๕๖๑   ณ โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ได้จัดโครงการ”หัวใจสีเขียว” เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้หันกลับมารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม มีการออกร้าน และเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและรายได้ให้ผู้ประกอบการ ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงส่งผู้ประกอบการเข้่าร่วมโครงการฯ  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เยื่อไม้ & เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองบางคนฑี และ ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด เป็นต้น

โครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค4.0

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น ๖ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค ๔.0 ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักศึกษาในการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค4.0