ศูนย์บ่มเพาะนำผู้ประกอบการเข้ารายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 3​ ธันวาคม​ 2563​ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะทำงาน พาผู้ประกอบการเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ​ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยผลการประเมินผ่านเป็นที่เรียบร้อย