สุดปังงง ศูนย์บ่มเพาะนำผู้ประกอบการเข้ารับการกลั่นกรอง

มื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน UBI #ราชมงคลพระนคร นำผู้ประกอบการเข้ารับการกลั่นกรองผ่าน Zoom กับคณะกรรมการจาก สป.อว. และเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โดยนายอภิชาติ ผางจันทร์ดา ผู้ประกอบการธุรกิจนาวีนมแพะ ได้รับคัดเลือกต่อเป็น Spin-off และนางสาวฉัตรสุดา เจนกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจติ่มซำ ได้รับคัดเลือกเป็น Startup หน้าใหม่