บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ #ราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ในโอกาสการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ

UBI มทร.พระนคร ร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ในงานTHAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”

UBI #ราชมงคลพระนคร ร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มงานแรกหลังจากวิกฤตโควิด-19 ณ Impact เมืองทองธานี Challenger hall 1-3 งานจัดระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563 เวลา 10.00-18.00 น.    

UBI มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายTrain the Trainers for “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ UBI

ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  โดยนายพีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน และผู้ปฏิบัติภารกิจผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และนายอะนัส เจ๊ะแว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Train the Trainers for “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE”  สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ Continue Reading →

UBI มทร.พระนคร นำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 อาจารย์พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจในการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ที่รู้จักเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Continue Reading →

UBI ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้อย : ซอกซอน ออน ตลาดน้อย

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่าวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้อย ได้มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชี การทำตลาดออนไลน์ และการวางแผนกำไรในการจัดทริปท่องเที่ยวย่านชุมชนตลาดน้อย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้จัดการ UBI อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์สุพัตรา อภิชัยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ Continue Reading →

TechBiz Starter โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)

📢 UBI RMUTP ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี — 📢 สวทช. โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่/นักวิจัย ที่สนใจจะสร้างธุรกิจหรือขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผู้สนใจที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบและต้องการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม “(TechBiz Starter)” ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การเงิน วางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล”

เตรียมพบกับ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล”  🥳🥳🥳 ติวโดยอาจารย์จีรศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์ (อ.น้อย) ผู้เชี่ยวชาญด้าน TA และ CPA สนใจเข้าร่วมโครงการกดเข้าที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvNYysujK1wwaRuOPdTpSH9srs39nbroYGOsqby1ycAjx0Q/viewform?fbclid=IwAR1V3O4XcqSR3r8IqRUkZfm3brt6OzzziRCBeERIsKu73_IhtfWgO5Y3MoQ แล้วเจอกันได้ที่งาน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ,วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม และวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วเจอกันนะคะ 😉 📌 สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 2 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e -Commerce Park

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายรวม 2.1 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Etda ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Continue Reading →

โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce”ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park

 เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.30-16.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Etda ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Continue Reading →

LineAdd ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

สแกรนบาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ตัวอย่างหน้า LineAdd หมายเหตุ : กลุ่มนี้จัดทำเพื่อบอกข่าวสารข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ และยังสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะได้ง่ายขึ้น