ราชมงคลพระนคร เปิดร้าน @RMUTP

DSC_2626

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดร้าน @RMUTP ซึ่งเป็นโครงการทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบธุรกิจและเป็นที่ทดสอบทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่อย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็น Start up ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตอีกด้วย ท่านใดสนใจสามารถใช้บริการได้ที่ร้าน @RMUTP ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ร้านเปิดทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-984-9984

DSC_2546 DSC_2584 DSC_2594 DSC_2622 DSC_2565 DSC_2569        DSC_2513 DSC_2498 DSC_2495

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *